Procederen

We hebben veel ervaring met procedures over privacyvraagstukken:

Geschillen met de toezichthouder

Geschillen met de toezichthouder kunnen een behoorlijke impact hebben op uw bedrijfsvoering. We kunnen adviseren over het voorkomen van dergelijke geschillen en, indien onverhoopt toch nodig, beschikken we over de benodigde bestuursrechtelijke en privacyrechtelijke kennis om de discussie met de toezichthouder aan te gaan.

Civiele procedures

Naarmate (persoons)gegevens belangrijk worden in een digitale economie en een zekere waarde vertegenwoordigen, komen civiele privacyprocedures frequenter voor. Denk aan disputen over het mogelijke gebruik van een databank uit een faillissement of een kort geding over de verwijdering van zoekresultaten. We beschikken over de nodige procesrechtelijk en privacyrechtelijke kennis en ervaring om u in deze civiele procedures bij te kunnen staan.