Procederen over privacy

Voorkomen is beter dan genezen

Bij voorkeur worden wij in een vroeg stadium bij een (dreigend) geschil betrokken bij de communicatie tussen partijen. Wij kunnen dan bijdragen aan een oplossing waarin beide partijen zich kunnen vinden, zodat een gerechtelijke procedure mogelijk voorkomen kan worden.

Gerechtelijke procedure

Wanneer er geen schikking tussen partijen kan worden getroffen en een gerechtelijke procedure onvermijdelijk is, begeleiden wij u daarin vakkundig. Wij stellen in samenspraak met u heldere processtukken op. U kunt daarbij denken aan geschillen over verwerkersovereenkomsten of naleving van andere afspraken rondom de verwerking van persoonsgegevens of het al dan niet voldoen aan verzoeken van betrokkenen. Daarnaast kunnen wij u assisteren bij het instellen van bezwaar en beroep tegen besluiten van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Onze ruime ervaring op het gebied van privacy en daaraan gerelateerde aspecten, zoals IT en intellectuele eigendom, komt in procedures vaak goed van pas. Hierdoor zijn wij namelijk in staat om ook technische aspecten van het geschil snel te doorgronden.

Hoger beroep en second opinion

Tot slot kunnen wij u ook helpen om hoger beroep in te stellen tegen een vonnis van de rechtbank. Ook als u in eerste aanleg bent bijgestaan door een andere advocaat. Een frisse blik kan doorgaans geen kwaad. Als u twijfelt over een advies of de inhoud van een processtuk dat is opgesteld door uw huidige advocaat, dan kunnen wij u voorzien van een second opinion. Daarnaast assisteren wij ook regelmatig andere advocaten die onze expertise niet in huis hebben.