Het Privacy Shield – definitief in werking

Op 12 juli 2016 heeft de Europese Commissie het Privacy Shield, de nieuwe overeenkomst voor de doorgifte van persoonsgegevens vanuit de Europese Unie naar de VS, aangenomen. De definitieve tekst is hier te vinden.

Het Privacy Shield is diezelfde dag nog aan de lidstaten gecommuniceerd en in werking getreden. Bedrijven zullen vanaf 1 augustus 2016 de mogelijkheid hebben zich aan te melden voor dit nieuwe systeem.

Eerder klaagde de Oostenrijkse rechtenstudent, Max Schrems, Facebook aan, waardoor het Europese Hof van Justitie op 6 oktober 2015 een streep zette door de voorloper van het Privacy Shield: het Safe Harbour verdrag.

Volgens sommigen voldoet echter ook het Privacy Shield niet aan het niveau dat de Europese wetgeving aan de bescherming van persoonsgegevens toekent. De verwachting is daarom dat ook het Privacy Shield ter toetsing aan het Europese Hof zal worden voorgelegd.

Voor bedrijven, die de doorgifte van persoonsgegevens van EU inwoners aan de VS op dit nieuwe systeem willen baseren, is het daarom zaak om de ontwikkelingen rondom het Privacy Shield nauwlettend in de gaten te houden.

Meer informatie over de inhoud van het Privacy Shield en de veranderingen ten opzichte van Safe Harbour.

Contact

Wilt u weten welke methode uw bedrijf voor de doorgifte van persoonsgegevens aan de VS of andere landen het beste kan hanteren? Neem contact op met:

Huub de Jong of Tom de Wit