(Internationale) doorgifte

Meer dan ooit worden persoonsgegevens gedeeld met andere partijen. Dat kan zowel op nationaal als op internationaal niveau zijn. Dit verlangt een weloverwogen afweging op basis van gedegen kennis van de wettelijke regels. Het verantwoord delen van persoonsgegevens binnen samenwerkingsverbanden of anderszins verlangt bovendien goede afspraken. Dit is wettelijk vereist en noodzakelijk voor een juiste risicoallocatie.

Bijzondere aandacht behoeft de doorgifte van persoonsgegevens naar landen waar de regels minder strikt zijn dan in Nederland of de andere EU-landen (bijv. in het kader van outsourcing van dienstverlening naar een lagelonenland). Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming is doorgifte van persoonsgegevens binnen de EU in beginsel geen probleem. Doorgifte naar landen buiten de EU is alleen rechtmatig als daarvoor de juiste waarborgen zijn getroffen, zoals het afsluiten van EU Standard Contractual Clauses, Binding Corporate Rules en het in de Verenigde Staten geïntroduceerde Privacy Shield.

Wij adviseren u graag bij het maken van afspraken en vastleggen daarvan met partijen met wie u persoonsgegevens deelt. Uiteraard kunnen wij ook contractteksten voor u opstellen, beoordelen of aanpassen en desgewenst de onderhandelingen voor u voeren.

Wij vertalen strategische keuzes naar operationele contracten. U kunt daarbij denken aan bijvoorbeeld:

  • verwerkersovereenkomsten
  • outsourcingscontracten
  • cloud overeenkomsten
  • privacy policies
  • samenwerkingsovereenkomsten
  • samenwerkingsprotocollen
  • contracten voor internationale doorgifte