Nederlands Centrum Jeugdgezondheid

Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) is een onafhankelijke stichting en het innovatie- en kenniscentrum voor de jeugdgezondheidszorg (JGZ) in Nederland.

Het NCJ verbindt eenieder die kan bijdragen aan de jeugdgezondheid en houdt zich onder andere bezig met de coördinatie van de totstandkoming en verspreiding van de Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg.

www.ncj.nl