Draaiboek datalekken

Datalekken zijn aan de orde van de dag en dienen veelal gemeld te worden aan de slachtoffers en toezichthouders. Snel en gedegen handelen is daarbij onontbeerlijk waarbij ook strategische keuzes gemaakt dienen te worden.

Op basis van de markt waarin uw organisatie opereert en uw interne organisatie stellen wij samen met u een op maat gesneden draaiboek op voor datalekken. Op deze wijze weet u exact hoe u vlot en praktisch dient te handelen mocht u onverhoopt met een datalek worden geconfronteerd.

In aanvulling op het draaiboek datalekken bieden wij u desgewenst:

  • juridische ondersteuning op het moment dat zich een datalek manifesteert
  • periodieke updates zodat uw draaiboek aan blijft sluiten bij de praktijk en de regelmatig veranderende wet- en regelgeving
  • advies over de wettelijke plicht tot beveiliging en modelcontracten die u kunt inzetten om de kans op datalekken te verkleinen
  • controle van of het maken van afspraken met bijvoorbeeld hostingpartijen over naleving van verplichtingen

Meer informatie?

Wilt u meer weten over ons draaiboek datalekken of een van onze andere producten of diensten? Neem dan gerust contact op met Huub de Jong of Tom de Wit.