Diensten

Bij ons kunt u terecht als u een advocaat nodig heeft voor (dreigende) procedures, advies, contracten of onderhoud op het gebied van intellectuele eigendom, IT, privacy en internet/e-commerce.

Louwers IP|Technology Advocaten opereert vooral ook op het snijvlak van recht en technologie.

Procederen en adviseren

Natuurlijk is een advocaat in de eerste plaats nodig bij procedures. Daarin hebben wij als gespecialiseerde advocaten jarenlange ervaring. Wij slijpen de messen en staan wij in battle dress klaar als dat nodig is.

Met onze kennis en ervaring zijn wij in staat om snel, scherp, puntig en deskundig te adviseren en te procederen.

Daarbij geven wij duidelijk aan wat wij vinden van uw kansen en risico’s. Steeds proberen wij de beste oplossing voor u te bereiken.

Contracteren en beheren

Als gespecialiseerde advocaten weten wij waar we op moeten letten en wat vooral goed geregeld moet worden.

De kennis en ervaring uit procedures gebruiken wij om goede contracten uit te onderhandelen en op te stellen en bij het beheer van contracten, licenties en intellectuele eigendomsrechten.

In ons zult u een betrouwbare en consistente zakenpartner aantreffen die oog heeft voor uw business, publieke taak of missie.

Ons doel is dat u verantwoord en met een gerust hart zaken kunt doen of uw doelstelling of publieke taak kunt uitoefenen. Door tijdig en periodiek overleg met uw specialist komt u beslagen ten ijs. Naast het vermijden van onverantwoorde risico’s kan dat u bovendien ook besparingen opleveren. Wij bespreken dat graag met u.

IP- of IT-due diligence (verkoper of koper), intellectual asset management en contract management kunnen wij op hoog specialistisch niveau voor u uitvoeren of op poten zetten.

Via detachering van een junior-jurist of meer ervaren kracht kunnen wij u voor langere tijd ondersteunen of bepaalde zaken juridisch structureren.

Nationaal en internationaal

Wij werken voor Nederlandse en voor buitenlandse bedrijven en organisaties. Door ons informele netwerk van gespecialiseerde advocaten in andere landen kunnen wij ook voorzien in internationaal passend advies en begeleiding.

Adviseren
Contracteren
Procederen
Ontzorgen