Delen van persoonsgegevens

Meer dan ooit worden persoonsgegevens gedeeld met andere partijen. Dat kan zowel op nationaal als of internationaal niveau zijn. Dit verlangt een weloverwogen afweging op basis van gedegen kennis van de wettelijke regels. Het verantwoord delen van persoonsgegevens binnen samenwerkingsverbanden of anderszins verlangt bovendien goede afspraken. Dit is wettelijk vereist en noodzakelijk voor een juiste risicoallocatie.

Wij adviseren u graag bij het op de juiste wijze maken van afspraken en vastleggen hiervan met partijen met wie u persoonsgegevens deelt. Uiteraard kunnen wij ook contractteksten voor u opstellen, beoordelen of aanpassen en desgewenst direct betrokken zijn bij de onderhandelingen.

U kunt daarbij denken aan:

  • bewerkersovereenkomsten
  • outsourcingscontracten
  • cloud overeenkomsten
  • privacy policies
  • samenwerkingsovereenkomsten
  • samenwerkingsprotocollen
  • contracten voor internationale doorgifte

Wij vertalen strategische keuzes naar operationele contracten.