Contracteren

Wij vertalen strategische keuzes naar operationele instrumenten en contracten:

Verwerkersovereenkomst

Wij zorgen voor de wettelijk voorgeschreven verwerkersovereenkomst voor externe verwerking van persoonsgegevens.

Privacy policy

Wij stellen documenten op waarmee u uw doelgroep kunt informeren over uw omgang met persoonsgegevens conform de eisen die de wet daaraan stelt.

Samenwerkingsovereenkomst en -protocol

Wij helpen u goede afspraken te maken met samenwerkingspartners over het verantwoord delen en gezamenlijk verwerken van persoonsgegevens.

Contract management

Wij leveren contract management als service en houden uw juridische documentatie actueel.

Praktijkhandboek omgang met persoonsgegevens

Informeer uw werknemers of anderen op een praktische wijze over wat wel en wat niet mag met persoonsgegevens (cookies, spam, etc).

Internationale doorgifte

Wij geven de juiste maatregelen aan om persoonsgegevens internationaal rechtmatig te mogen doorgeven.

 

Uiteraard kunnen wij u ook helpen met variaties op bovenstaande modules of andere vragen op privacygebied. Heeft u een overeenkomst nodig om persoonsgegevens met derden te delen? Wilt u cookies plaatsen op uw website? Heeft u behoefte aan een trainingsprogramma of workshop?