Multidisciplinair advies

Madison Gurkha, ITSX en Louwers IP|Technology Advocaten bieden een geïntegreerde dienstverlening: technisch, organisatorisch en juridisch!

Informatiebeveiliging en privacy is een complex geheel van technische onderwerpen, organisatorische inbedding en juridische randvoorwaarden die elkaar zouden moeten versterken. In de praktijk blijkt dit niet altijd het geval en is er een, soms onsamenhangende, set van maatregelen getroffen die niet het optimale resultaat garanderen.

Daarom hebben Madison Gurkha, ITSX en Louwers IP|Technology Advocaten hun individuele expertises gebundeld om samen met u uw IT in één integraal proces op privacy, beveiliging, organisatie én juridische aspecten te beoordelen. Hierdoor wordt duidelijk waar u staat met uw organisatie en heeft u inzicht in de risico’s die u nu loopt en welke maatregelen noodzakelijk of wenselijk zijn om deze risico’s onder controle te krijgen.

Wij helpen u de volgende vragen te beantwoorden, zowel voor nu als in de toekomst:

  • Uw bestaande IT-omgeving: voldoet u nu aan alle wetten, regels en richtlijnen en kent u alle risico’s?
  • Uw toekomstige IT-omgeving: hiervoor geven wij strategisch advies bij het inrichten van nieuwe IT-toepassingen en maatregelen op beveiligings-, organisatorisch-, juridisch- en privacygebied.

Op basis van uw toekomstvisie stellen we samen met u een roadmap op waarin we uw organisatie, in een aantal beheersbare stappen, begeleiden naar het uiteindelijke punt op de horizon.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over onze unieke multidisciplinaire aanpak op het gebied van informatiebeveiliging en privacy? Bekijk dan hier onze flyer of neem contact op met Huub de Jong of Tom de Wit.