Internationale doorgifte

Bijzondere aandacht behoeft de doorgifte van persoonsgegevens naar andere landen waar de regels minder strikt zijn dan in Nederland of de andere EU-landen (bijv. in het kader van outsourcing van een salarisadministratie naar een lagelonenland).

Conform de EU-regeling is doorgifte van de gegevens binnen de EU in beginsel geen probleem. Doorgifte naar landen buiten de EU is mogelijk indien daarvoor passende maatregelen zijn getroffen zoals het afsluiten van European Standard Contractual Clauses of Binding Corporate Rules.

Lees ook onze nieuwsberichten over de gevolgen van een recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie (Facebook/Schrems) in verband met opslag van gegevens in de cloud en het in allerijl door de Europese Unie en de Verenigde Staten geïntroduceerde Privacy Shield.